Til hovedinnhold

Selger ulovlige elsparkesykler: Skylder på regler og kunder

Lovlig å selge, ulovlige å bruke.

Noen butikker selger elsparkesykler som går opptil 100 km/t. Det er lov med dagens regelverk.
Vilde M. Horvei, Tek.no

Norske butikker selger fortsatt elsparkesykler som har hastigheter langt over lovens maksimale 20 kilometer i timen, viser en gjennomgang Tek.no har gjort.

Eksempler er butikkene Stayclassy, E-Wheels og Sparke.no, som alle selger modeller som går i voldsomme 90 kilometer i timen - sistnevnte også uten noen annen advarsel på nettsiden enn at det står «Lovlig: Nei» i spesifikasjonslisten. E-Wheels’ modell som går i 90 er på sin side markert som «utgående» i nettbutikken.

Også Bydue selger elsparkesykler som går i hastigheter langt over de lovlige 20 km/t. «Vi gjør oppmerksom på at sparkesykler uten hastighetsbegrensning ikke er i henhold til regelverket for små elektriske kjøretøy», heter det der.

Blir du tatt i å bruke en elsparkesykkel som går fortere enn 20 kilometer i timen, står du i fare for å bli bøtelagt, tape førekortet og i verste fall havne i fengsel. Havner du i en ulykke vil forsikringsselskapet neppe hjelpe deg, og du vil måtte ta erstatningsansvaret selv.

Likevel er det helt lovlig å selge dem i Norge.

– Forbrukeren blir taperen

Forbrukerrådet vil jobbe for en ny lov som forbyr salg av ulovlige elsparkesykler, sier juridisk seniorrådgiver Thomas Iversen.
Halvor Pritzlaff Njerve / Forbrukerrådet

Forbrukerrådet vil ha en helt ny regulering som forbyr butikkene å selge ulovlige sparkesykler. Det sier juridisk seniorrådgiver Thomas Iversen.

– Vi er svært skeptiske til at sparkesykler som er ulovlige selges uten at omfang og konsekvens ved ulovlig bruk kommer tydelig frem. At noe er lov å selge, men ikke lov å bruke, tilhører absolutt sjeldenhetene i norske markeder. Det er en form for ansvarspulverisering der forbrukeren fort blir taperen, sier han.

Iversen sier han helt klart fraråder å kjøpe ulovlige elsparkesykler, og anbefaler at du, dersom du har en ulovlig elsparkesykkel, undersøker mulighetene for å ettermontere en hastighetssperre som vil gjøre den lovlig.

– En ulovlig sparkesykkel er ikke bare ulovlig på veien, men er like ulovlig i skogen, på gårdsplassen og i stua. Vi ønsker en ny regulering som gjør det forbudt å selge ulovlige elektriske sparkesykler. Dette er noe vi kommer til å jobbe aktivt for i dialog med relevante myndigheter.

Lovendring var også noe Vegvesenet overfor NRK sa at de ønsket i fjor høst.

Kan føre til «bunnløs gjeld»

En for rask sparkesykkel regnes som en motorvogn, men den kan ikke godkjennes og registreres, slik at den uansett vil regnes som ulovlig å bruke i Norge. Det forklarte Tormod Schau ved kjøretøyseksjonen i Statens vegvesen i 2019.

Seniorrådgiver Anette Hauge i Statens vegvesen bekrefter overfor Tek.no at det er de samme reglene som gjelder i dag.

– Statens vegvesen synes det er svært uheldig at slike kjøretøy selges, ettersom de er av stor trafikksikkerhetsmessig risiko, både for bruker og andre trafikanter. Det er også viktig å presisere at den som bruker et slikt kjøretøy kjører en uregistrert motorvogn, kanskje uten førerkort og riktig hjelm, sier hun.

– Ettersom den heller ikke er forsikret, kan en ulykke føre til at du havner i bunnløs gjeld. Det er derfor viktig for de som bruker dette kjøretøyet å vite hvilken risiko de utsetter seg selv for.

Stayclassy skylder på lovverket

Stayclassy-eier og -sjef Thomas Holstad sier de følger loven og etterlyser ny regulering.
Stayclassy

Daglig leder Thomas Holstad i Stayclassy sier de «opplever at de kraftigste produktene treffer en målgruppe som er glad i fart og spenning», og som opplever at de laveste hastighetene ikke dekker deres behov.

– I hvilken grad mener dere det hviler et ansvar på butikkene å ikke selge ulovlige produkter?

– Per dags dato hviler dette ansvaret på forbrukerne i Norge, i form av at forhandlere ikke gjør noe ulovlig ved å selge produkter som overstiger tillatt lovlig hastighet, det er forhandleren sin plikt igjen å gi informasjon om produktet er ulovlig. Vi som forhandler følger derfor loven fra vår side, og vil alltid rette oss etter gjeldende lover og regler, sier han.

Holstad etterlyser en felles regulering for å stoppe salg av elsparkesykler som overstiger tillatt hastighet, slik at «alle aktører kan konkurrere under like forhold».

– Vi mener at lovverket fungerer motstridende, som per dags dato tillater kjøp og salg av elektriske sparkesykler som ikke er tillatt å kjøre i Norge.

Denne løsningen, hvor kundene kan velge mellom en fastvaresperre på 20 kilometer i timen eller «ulåst» hastighet, praktiserer flere nettbutikker. Her fra Sparke.no.
Skjermdump Sparke.no

Vi har forsøkt å få tak i E-Wheels’ driftssjef Fredrik Leithe, i tillegg til daglig leder og styreleder Sveinung Kristiansen. Heller ikke Sparke.no har respondert på våre forespørsler i tide til publisering.

Myndighetene peker på brukerne

Seniorrådgiver Kjell Brataas i Samferdselsdepartementet, som har ansvar for å regulere elsparkesykler i Norge, sier det er brukernes ansvar å sette seg inn i og følge reglene for slike kjøretøy.

– Brukerne risikerer ikke bare skader, men også å måtte betale en høy regning ved å kunne bli holdt økonomisk ansvarlig for skadene dersom en ulykke skjer. Brukerne risikerer også sanksjoner der dette avdekkes i kontroll. Ofte kan det være aktuelt å inndra kjøretøyet og føreren kan miste førerretten for bil eller få sperrefrist, skriver han i en e-post.

Også de som selger slike kjøretøy har et ansvar, sier han.

– Vi forventer at seriøse aktører selger kjøretøy til forbrukere som er lovlig å bruke. Det er derfor utfordrende at enkelte aktører åpent spekulerer i et marked for omsetning av kjøretøy som så langt vi kjenner til ikke har noe annet formål enn å brukes ulovlig.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård har varslet endringer i reglene for bruken av elsparkesykler, blant annet promillegrense og aldersgrense.
Live Austgard, VG

Strammer inn bruken, men ikke salget

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) varslet tidligere i år at regjeringen vil stramme inn reglene for bruken av elsparkesykler. De innfører blant annet alminnelig promillegrense på 0,2 også for kjøring med små elektriske kjøretøy, vil omklassifisere kjøretøyene fra sykkel til motorvogn og innføre en aldersgrense på 12 år, i tillegg til påbud om hjelm for brukere under 15 år.

Dessuten har regjeringen varslet at de vil utrede forslag blant annet om forbud mot bruk på fortau og at kjøretøyene skal omfattes av bilansvarsloven, muligens med krav til ansvarsforsikring som for bil. Her kan det også bli differensiering mellom utleie-sparkesykler og privateide.

– Er det aktuelt for regjeringen også å regulere salget av denne typen produkter fremover?

– Vi ser et potensial for å øke bevisstheten både hos forbrukere og markedsaktørene om rammene for lovlig bruk, og vil vurdere behov for ytterligere informasjonstiltak. Vi har også bedt Statens vegvesen se nærmere på ytterligere tiltak, og Statens vegvesen har etablert dialog med blant annet forbrukermyndighetene for å se på behov og muligheter for ytterligere tiltak når det gjelder markedsføring og omsetning av ulovlige elsparkesykler. Vi vil følge opp dette arbeidet og se nærmere på mulige strengere regler og muligheter for slike innenfor rammen av EØS-avtalen, sier Brataas i Samferdselsdepartementet.

Forbrukertilsynet: Ikke foretatt noen samlet kontroll

Den som er ansvarlig for å følge opp markedsføringen av produkter som selges i Norge er Forbrukertilsynet.

Der viser seniorrådgiver Sjur Øverås Knudsen til et orienteringsbrev de sendte ut i 2019 til 26 forhandlere av elsparkesykler, hvor de påpekte at selgerne i sin markedsføring er pliktige til å opplyse om at «den svært viktige begrensningen» at elsparkesyklene ikke er lov til å bruke hvis hastigheten ikke er begrenset til 20 km/t.

Senior kommunikasjonsrådgiver Sjur Øverås Knudsen i Forbrukertilsynet sier de sendte brev til tilbyderne av elsparkesykler i 2019, men at det ikke ga noen pålegg eller andre vedtak.
Dag Jenssen/Forbrukertilsynet

Knudsen sier de fulgte opp enkelte av aktørene i etterkant, men at dette aldri resulterte i noen konkrete saker eller pålegg.

– På grunn av pandemien har vi måttet prioritere litt annerledes enn opprinnelig tenkt akkurat her. Vi har derfor foreløpig ikke foretatt en samlet kontroll av om markedsføringen av elsparkesykler nå er i samsvar med loven eller ikke. Dersom vi oppdager på eget initiativ eller etter tips eller klager ser at markedsføringen av elsparkesykler bryter loven, vil vi fremover forfølge dette. Primært vil vi da forsøke å løse sakene gjennom dialog med de næringsdrivende. Dersom dette ikke fører frem, eller dersom det for eksempel på grunn av lovbruddets karakter er behov for det, kan vi fatte påbud/forbudsvedtak, ilegge overtredelsesgebyr eller tvangsmulkt, sier han.

– Holder det å opplyse om at en modell ikke er lovlig å bruke i Norge i markedsføringen av en elsparkesykkel for at Forbrukertilsynet skal være fornøyde?

– Ja, så lenge det klart og tydelig opplyses i markedsføringen at det faktisk ikke er lov til å bruke sparkesykkelen i Norge, oppfyller selger lovens krav på dette punktet. Forbruker skal lett kunne få med seg denne opplysningen i markedsføringen, da det er en helt avgjørende opplysning om produktet.

Power stanser salget

Elkjøp hadde liggende ute et antall modeller som går raskere enn 20 km/t. Kjeden sier det var en feil og at de nå er fjernet fra sortimentet.
Skjermdump/montasje

I tillegg til butikkene vi nevnte over, fant vi for øvrig også ulovlige sparkesykler hos de store elkjedene Power og Elkjøp. Elkjøp sier det dreier seg om en menneskelig feil at disse modellene var dukket opp i den norske nettbutikken, ettersom de ble publisert samtidig i alle de nordiske nettbutikkene, hvor det er ulike regler.

– Dette var en menneskelig feil, noe som kan skje innimellom, og det beklager vi selvsagt. Derfor er vi glade for at vi ble tipset om dette, slik at vi kunne fjerne disse fra sortimentet og stoppe salget fra vårt hovedlager, sier kommunikasjonssjef Madeleine Schøyen Bergly.

– Sparkesykler som går i over 20 km/t er ulovlige å bruke i Norge, uavhengig av om det er på offentlig eller privat vei. Det er det vi forholder oss til også i tiden fremover, sier hun, og bekrefter at de har samme policy nå som de varslet i 2019.

Powers markedssjef Elizabeth Gill sier elsparkesyklene som går i 25 km/t ikke har vært markedsført eller solgt i selskapets fysiske butikker, da bruken er svært begrenset.

– Disse har kun vært solgt via vår nettbutikk, noe som også har vært lovlig i Norge. Vi har besluttet å stoppe salget av slike elsparkesykler, sier Gill.

Rettet 14:42 - 8. april: Opprinnelig sto det at forsikringsselskapet neppe ville hjelpe deg i tilfelle en ulykke. Vi har presisert dette for å tydeliggjøre at det er snakk om erstatningsansvaret det er snakk om, ikke førerens egen potensielle sykehusregning.

annonse