Til hovedinnhold

Fikk brannskader av smartklokken

Skadene på Hanne Erøys arm etter å ha sovet med smartklokken.
PRIVAT

– Det er mye som koker inni meg nå. Dette er kjempealvorlig.

Dette sier sykepleier Hanne Erøy etter å ha blitt påført alvorlig brannskade på armen av smartklokken mens hun sov.

Hun hadde knapt rukket å våkne ordentlig, før hun oppdaget at det hadde lekket en udefinerbar væske fra undersiden av smartklokken hennes. Så fort hun tok den av viste det seg at klokken, som er av typen Fitbit Sense, hadde gjort stor skade på armen hennes.

Huden der hvor klokken hadde ligget var blitt sterkt misfarget, et mindre parti var så skadet at det var blitt sort, og en uforklarlig væske så ut til å lekke fra undersiden av klokken.

Hanne Erøy på legevakten.
PRIVAT

Etter å ha ringt Giftinformasjonen og skylt armen i 30 minutter, dro hun til Legevakten hvor hun måtte skylle den i påfølgende to timer til. Av journalen hennes, som Tek har fått tilgang til, kan vi lese at legene på Skadelegevakten mistenker at det er batteriet i smartklokken som har forårsaket skaden. De vet derimot ikke hva batteriet eventuelt inneholder, men påpeker at det virker å etse.

Videre kan vi lese at skadegraden vurderes til henholdsvis 2 og kanskje 3 på noen mindre områder. Hvilket i praksis betyr andre- og tredjegradsforbrenning.

– Tenk om jeg hadde sovet litt lenger, da hadde etseskadene kunne blitt enda verre, uttaler Erøy på telefon til Tek.

På direkte spørsmål om hva som kan ha vært i væsken som skapte så alvorlige skader på huden til Erøy, svarer hverken Google eller Fitbit. En talsperson fra Fitbit uttaler seg derfor helt generelt:

– Kundenes sikkerhet er alltid Fitbits høyeste prioritet og vi tar meldinger som dette svært alvorlig.

Smartklokken er av modellen Fitbit Sense og ble kjøpt i 2021.

Vanskelig å jobbe, kan bli permanente skader

Erøy vil kunne få varige hudforandringer.
PRIVAT

– Det blir veldig vanskelig på jobb nå, uttaler Erøy og forklarer at hun er redd for å få infeksjon i såret.

Erøy jobber nemlig på Gastrokirurgisk avdeling, hvor det å måtte håndtere andres kroppsvæsker er en naturlig del av arbeidsoppgavene. Men de har ikke lov til å dekke seg til på armene, der hvor hun nå har en bandasje.

– Det kan bli vanskelig å forhindre infeksjon med bandasjen. Men det er behov for sykepleiere, så jeg kan ikke akkurat la være å jobbe.

Og selv om hun klarer å unngå infeksjon, vil hun kunne få permanente hudforandringer.

– Trolig vil hun ha synlige forandringer i huden (rødme som gradvis vil avta) i 1-2 år framover i tid, men med god sjanse for et tilfredsstillende kosmetisk resultat på lang sikt, uttaler avdelingsoverlege ved Brannskadeavdelingen på Haukeland sykehus, Ragnvald Ljones Brekke.

Brekke har ikke selv undersøkt Erøy, men uttaler seg utelukkende basert på bilder og informasjon fra journal, når han sier at han ikke venter at Erøy vil få alvorlige senskader.

Ikke første gang Fitbits smartklokker gir skader

Baksiden av Erøys Fitbit Sense, etter at den har skadet armen hennes.
PRIVAT

Avdelingsoverlege Brekke avkrefter også at slike skader som Erøy har blitt påført er vanlig.

– Vi har ikke så langt jeg kjenner til vært borte i skader fra smartklokker, men vi har hatt enkeltpasienter som har fått mindre og moderate skader fra for eksempel mobiltelefoner og batterier til e-sigaretter, sier han.

Avdelingsoverlege ved Brannskadeavdelingen, Ragnvald Ljones Brekke.
PRIVAT

Det finnes derimot en rekke andre, internasjonale eksempler på at det er langt fra første gang Fitbits klokker gir brukerne alvorlige skader. Eksempelvis ble Fitbit Ionic tilbakekalt fordi det viste seg at de var brannfarlige. På daværende tidspunkt hadde det blitt rapportert om 174 tilfeller av overoppheting på verdensbasis, og 118 tilfeller av brannskader.

Fitbit mottok senere et gruppesøksmål i USA på bakgrunn av disse brannskadene, hvor det i søksmålet ble hevdet at skadepotensialet gjaldt flere av Fitbits produkter, blant annet Versa og Sense.

– En mulighet er at denne [Erøy sin skade, journ. anm.] skaden er et eksempel på det samme, det vil si at det er en brannskade hvor væsken som er observert stammer fra sårvæske fra hudblemmene til pasienten selv. 

Brekke vil likevel ikke anmode til å slutte å bruke smartklokker. Heller tvert imot.

– Jeg tror bruken av smartklokker alt i alt er svært positivt for folkehelsen. Sammenlignet med tallet på smartklokker som er i bruk er denne typen hendelser heldigvis sjeldne.

– Når det er sagt, så må en selvsagt både med smartklokker og all annen forbrukerelektronikk, ta det på alvor når denne typen skader oppstår. Det er positivt at VG og andre medium gjør oss oppmerksomme på at slikt kan oppstå, og jeg tenker dette er noe som produsent og myndigheter må følge opp.

Krav på erstatning

Erøy har naturligvis rett på reklamasjon, i kraft av at produktet har en åpenbar mangel. Men det betyr ikke at hun nødvendigvis trenger å måtte motta en ny klokke, hun kan også be om pengene tilbake.

Halvor Pritzlaff Njerve / Forbru

– Gitt feilens karakter er det naturlig at sykepleieren er tilbakeholden med å motta en tilsvarende klokke, og her bør selger eller produsent helt klart vurdere å gi henne pengene sine tilbake, sier forbrukerjurist i Forbrukerrådet, Thomas Iversen.

Videre legger han til at det på bakgrunn av skaden som her er påført av produktfeilen, kan bety at også en annen lov trer i kraft, altså produktansvarsloven.

– Forbrukeren har i slike tilfeller rett på erstatning for det økonomiske tapet som hun har hatt som følge av skadene. Det er viktig at hun sparer på kvitteringer mens skaden leges, forklarer Iversen.

Produktansvarsloven definerer produsenten både som den som har laget klokken og den som importerer den til Norge. Kravet kan rettes mot begge parter, men Iversen presiserer at forbrukeren kun har rett på dekning én gang.

I noen tilfeller kan man også ha krav på ménerstatning, legger Iversen til.

– Hvis skaden fører til varige og betydelig skade av medisinsk art, kan også forbrukeren ha rett på ménersatning. Det skal likevel svært mye til, og i fleste tilfeller vil personskader heldigvis leges uten varige mén. Dersom skaden skyldes grov uaktsomhet fra produsentens side, kan også forbrukeren ha rett på oppreisningserstatning uten krav til økonomisk tap.

Fitbit/Googles svar: Får refusjon på klokken

– Da kunden først meldte inn sin bekymring, reagerte vi raskt og tilbød full refusjon for enheten hennes, noe hun har godtatt. Vi vil fortsette å jobbe tett med henne for å sikre at hun er fornøyd, uttaler en talsperson for Fitbit.

Men også Proshop, hvor Erøy kjøpte klokken, tilbød refusjon. Erøy valgte å ta imot pengene fra dem ettersom de ifølge henne fremstod vesentlig mer hjelpsomme.

Fitbit har uttalt til Erøy at de ønsker å få returnert klokken slik at de kan undersøke den. Hun er likevel ikke helt fornøyd.

– Som sykepleier er jeg helt sjokkert over at dette skjer på en klokke man anbefales av produsent å bruke døgnet rundt. Enten må de trekke den fra markedet, eller så må de gå aktivt ut og be folk om å unngå å sove med den.

annonse